Factoring - belåna fakturor

Några snabba ord

Ett snabbt sätt att frigöra kapital, utan att ta företagslån, är factoring. Genom att belåna eller sälja fakturor får man betalt redan dagen efter av sin factoring-partner.

På denna sida försöker vi reda ut begreppen och förklara fördelarna så du kan lära dig mer om factoring.

I vår jämförelse kan man se vilka långivare som även erbjuder factoring.

Vad är factoring

Factoring innebär att man intecknar sina fakturor hos ett factoringbolag. Via ett avtal kommer man överens om att belåna fakturorna, och på så sätt öka företagets rörelsekapital. Själva belåningsgraden kan variera och är beroende på vilken partner man väljer och andra variabler.

På sina fakturor måste man skriva att man överlåter fakturorna till sin factoringpartner och man skickar fakturorna via sin partner. När kunderna betalat fakturorna går betalningen till partnern som också ansvarar för påminnelser kundreskontra och eventuellt inkasso.

Fördelar

Factoring har fler fördelar än att endast frigöra kapital. Att löpande ha bättre kontroll på kundreskontran för att få in betalningar i tid och få ett bättre kassaflöde för att hantera löner och leverantörsbetalningar är en viktig del i en verksamhet.

  • bättre kassaflöde
  • få betalt direkt för dina produkter och tjänster
  • bättre kontroll på kundreskontran
  • påminnelser och inkasso hanteras automatiskt


Lendo

Med regress eller utan regress

När man belånar eller säljer fakturor tillämpas oftast regress. Det innebär att man själv tar kreditrisken och får återbetala till factoringbolaget om kunden ej betalar fakturan.

I vissa fall kan man göra avtal utan regress till en högre kostnad.

Välja factoring eller fakturaköp

Ofta missförstås det och man tror att factoring är samma sak som att sälja fakturor. I själva verket är factoring en sorts belåning på hela kundreskontran där du ej kan välja vilka fakturor du vill belåna.

Det är vanligt att man endast får belåna 80% av fakturan. Factoring är normalt billigare än fakturaköp då du ställer skickar iväg alla dina fakturor och på så sätt levererar en högre volym.

En fakturaköp-tjänst ger dig möjligheten att själv välja vilka fakturor som skall säljas. Oftast betalas hela beloppet ut. Detta gör att en fakturaköp-tjänst är något dyrare än factoring.

Kostnader factoring

När du säljer en faktura betalas vanligtvis en fast avgift (administrativ/ fakturaavgift) + en rörlig del på beloppet. Den fasta avgiften varierar och kan vara allt från 0:- till 100:-. Den rörliga avgiften kan sträcka sig från 0,5% till 4% av fakturans värde.

Vilken avgift beror på olika faktorer som:
  • Företagets snittbelopp på fakturorna.
  • Företagets beräknade årliga omsättning för factoring.
  • Kundernas riskprognos: olika branscher man verkar inom bedöms utifrån betalningsförmåga hos kunderna och bland annat risken för konkurs tas med i beräkning.
  • Företagets ekonomi.
  • Ägarnas eller borgensmännens privata ekonomi och historik.

Avgifterna är oftast förhandlingsbara och man börjar oftast på en lite högre avgift. Var noga med att följa utvecklingen och ökar volymen skall man omförhandla avgifterna eller kontrollera vad konkurrenterna erbjuder.


Kompar Företagslån

Bokföra factoring

Det är viktigt att förstå att när en faktura är överlämnat till factoringpartnern så är bara fakturan lämnad som säkerhet. När factoringpartner skickat över pengar till ert konto så är ej fakturan betald. Så det är viktigt att ej markera fakturan som betald förrän det kommit ett meddelande om att factoringpartner fått betalt av er kund. I bokföringen är factoring ett lån med fakturorna som säkerhet.

Det är dock ganska lätt att bokföra detta på ett korrekt sätt. Det finns flera olika sätt att göra men ett sätt är att skapa ett avräkningskonto under 19-serien i kontoplanen. Skapa ett nytt konto som heter tex 1940 "xxx avräkningskonto". Alla transaktioner sköt därefter mot detta konto. Tex factoringavgifter bokförs mot detta konto som om det vore ert eget bankkonto. När en utbetalning kommer från factoringpartnern bokförs detta då som kredit 1940 och debet 1930. När en kund betalar fakturan bokas den mot 1940.

Det finns flera olika sätt att bokföra detta på så kontrollera först med revisorn eller bokföringsfirman.

Fortnox - affärssystem och factoring i ett

Fortnox är idag den största och ledande aktören för molnbaserade affärssystem. De har program för fakturering, bokföring, löner och utläggshantering De har även fakturaservice, företagsfinansiering (factoring och företagslån) och försäkringar är några av produkterna och tjänsterna. Det finns också hundratals branschspecifika lösningar från andra leverantörer (bland annat Profina, Capcito och Mynt) som kan kopplas till plattformen.

Unikt med Fortnox är att de också har sin egna factoring-lösning via Fortnox Finans som också erbjuder företagslån.

Man får här en helhetslösning med automatisk bokföring av betalningar, påminnelsehantering och inkasso. Dessutom betalas pengarna ut till företagets konto inom 24 timmar. En smart och smidigt lösning som sförutom förbättrar likviditeten även sparar massor av tid.

Klicka här för att besöka Fortnox och läsa mer om deras affärssystem, kostnad och factoring.

Fortnox är ett populärt system för andra factoringbolag som tex Profina. Man utnyttjar Fortnoxs API för att ge full kompabilitet med automatisk överföring av fakturor, avbokning och påminnelser m.m. direkt i Fortnox.

Factoring