Almi

Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi och tillsammans ta ditt företagande till en ny nivå. Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett dem en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Det har också lärt en hel del om vad som behövs för att lyckas.

Almi erbjuder företagslån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar de riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi kan bidra på flera olika sätt under företagets tillväxtresa. Ju större potential ditt företag har att växa, desto mer resurser kan Almi satsa.


Läs mer och ansök!

Tjänster


Affärsutveckling


Att jobba aktivt med affärsutveckling är en nyckel till att bli framgångsrik. För att stötta dig i ditt utvecklingsarbete använder Almi sig av beprövade verktyg och arbetsmetoder, det kan ske både individuellt och i grupper av andra företagare i samma situation. Det passar oavsett om ditt företag är i startfas eller om du är redo att ta nästa steg, för att växa ytterligare.

Företagslån och övrig företagsfinansiering


Almis företagslån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. Det kan till exempel gälla en marknadssatsning, produktutveckling eller en investering i produktionsutrustning.

Riskkaptial


Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. De är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Med hjälp av ett 40-tal Investment Managers gör Almi Invest ca 50 nyinvesteringar per år.

Göta EnergiLendo företagslån

Almi erbjuder

Uppgifterna avser Almis mikrolån
Belopp: 10 000 - 200 000
Löptid: 12 - 72
Utbetalningstid: 3-10 veckor
Förtidslösen: Ja
Borgen: Ja
Säkerhet: Nej


Läs mer och ansök!

Almi företagsinformation

Juridiskt namn: Almi
Adress: Box 70394
Postnummer & ort: 107 24 Stockholm

Organisationsnummer: 556481-6204

Etableringsår: 1994

Ansök om företagslån hos Almi


Via Almis hemsida kan man söka företagslånet helt digitalt och signera med Bankid. Almis lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär. För att kompensera för den högre risken och för att inte konkurrera med bankerna tar Almi ut en ränta som ligger över genomsnittlig bankränta.

Så fungerar det

1. Skicka in din låneansökan.
I låneansökan fyller du i uppgifter om ditt företag, hur mycket du vill låna och hur lånet ska användas. Bifoga relevanta dokument. På Almis hemsida finner du mallar för affärsplan och budgetmallar.

2. Almi går igenom din låneansökan.
Almii går igenom din ansökan och ser att alla uppgifter finns med. Det tas också en kreditupplysning.

3. Bli kontaktad av Almi.
När bakgrundsinformationen är ok bokar Almis finansieringsrådgivare in dig på ett möte. På mötet går ni igenom din situation, din ansökan och ser om du behöver komplettera med ytterligare några uppgifter.

4. Ärendet behandlas Av Almi.
Efter att Almi fått in alla uppgifter behandlas ditt ärende. Så snart ärendet är färdigbehandlat får du besked. Blir ansökan godkänd får du företagslånet utbetalt inom ett par veckor.