DBT

DBT är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen, etablerat 2016 med säte i Stockholm. DBT långsiktig och trygg inlåning via större institutioner och stiftelser som bland annatl Östersjöstiftelsen som även investerat i bl.a. Oatly.

DBT är den enda privata långivaren i Sverige som erhållit Europeiska Investeringsfondens stöd inom ramen för InnovFin SME Guarantee Facility. Övriga aktörer som fått detta förtroende från EIF innefattar enbart statligt finansierade aktörer såsom Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK), ALMI och Stiftelsen Norrlandsfonden.


Läs mer och ansök!

DBT företagsfinansiering


DBT vill vara ett alternativ till storbankerna och de oskäliga snabblånen. En innovativ och nytänkande långivare som drar nytta av det digitala för att möjliggöra det personliga. En långivare som utgår från kundens perspektiv.

- En enkel och transparent avgiftsstruktur – bara räntan, inga övriga avgifter
- Snabb och personlig återkoppling
- En framåtblickande och skräddarsydd analys
- En långsiktig och trygg finansieringspartner


Göta EnergiLendo företagslån

DBT erbjuder


Belopp: 3 000 000 - 30 000 000
Löptid: 12 - 60
Utbetalningstid: 3-5 arbetsdagar
Förtidslösen: Ja
Borgen: Ja
Säkerhet: Ja


Läs mer och ansök!

DBT företagsinformation

Juridiskt namn: DBT Capital Inv AB
Adress: Mäster Samuelsgatan 36
Postnummer & ort: 111 57 Stockholm

Organisationsnummer: 559100-3743

Etableringsår: 2018

Företagsfinansiering


Tillväxtlån
DBT hjälper företagare och entreprenörer i alla branscher att ta tillvara på attraktiva och unika expansions- och tillväxtmöjligheter. Med hjälp av DBTs fördelaktiga tillväxtlån kan du ta din verksamhet till nästa nivå.

Förvärvslån
Säkra affären med DBTs Förvärvslån. Att köpa ett etablerat företag kan vara den mest ekonomiska och snabbaste vägen till att bli egen företagare. DBT hjälper dig förverkliga drömmen.

Investeringslån
Investeringslån till Sveriges växande företag. DBT hjälper företagare och entreprenörer att fortsätta utveckla sitt företag genom att erbjuda långsiktig finansiering som möjliggör investeringar i allt från nya maskiner till utökat lager. Med hjälp av DBTs Investeringslån kan du frigöra potentialen i din verksamhet.

Likviditetslån
Likviditetsfinansiering till företag i tillväxtfas. DBT hjälper dig att växa utan begränsning av betaltider och likviditetsutmaningar. Ett Likviditetslån från DBT är både billigare och smidigare än factoring.