Fedelta

Fedelta håller dig som företagare i handen och hjälper dig att utveckla din verksamhet. Deras ledord är nytänkande och flexibilitet. På ett enkelt sätt hjälper Fedelta dig med lån till ditt företag och skapar möjligheter för ditt företags framgång oavsett hur litet eller stort ditt företag är eller i vilken bransch du är verksam. Fedelta är stolta över att erbjuda flexibla företagslån utan dolda avgifter. Det ska vara enkelt för dig som företagare att få ett snabbt besked och utbetalning av ditt lån direkt efter beviljad ansökan.


Läs mer och ansök!

Hur går det till?


Välj lånebelopp och återbetalningstid


Här kan du själv ange önskat belopp och återbetalningstid.Minsta lånebelopp är 25 000 kronor upp till maximalt 1.000 000 kronor. Tiden för återbetalning är mellan 6 och 36 månader. Syftet med företagslånet är givetvis att underlätta för ditt företag och det är viktigt att du alltid överväger lånebehovet och inte ansöker om högre kredit än vad företagets ekonomi tillåter.

Besked


När du ansökt om företagslånet tittar Fedelta på den finansiella situationen för företaget och i vissa fall för företrädarna. Detta görs genom en kreditbedömning tillsammans med UC. Ingen omfrågekopia sänds ut, så kreditkontrollen påverkar inte bolagets eller dina möjligheter till andra lån. Ofta kan Fedelta basera vårt beslut på de uppgifter du lämnat i ansökan men ibland kontaktar de dig för kompletterande uppgifter. Ibland tvingas Fedelta tacka nej till låneansökningar. Oavsett besked strävar Fedelta efter att kunna lämna snabba och tydliga besked till dig som företagare.

Utbetalning


Vid godkänd låneansökan betalas företagslånet ut omgående, i de flesta fall inom 24 timmar. Helgdagar och olika bankers överföringstider kan påverka utbetalningstiden.


"Vi är stolta över att erbjuda flexibla företagslån utan dolda avgifter. Det ska vara enkelt för dig som företagare att få ett snabbt besked och utbetalning av ditt företagslån direkt efter beviljad låneansökan.
Micael Wiklander, Grundare

KomparLendo företagslån

Fedelta erbjuder


Belopp: 50 000 - 1 000 000
Löptid: 1 - 36
Utbetalningstid: 24 timmar
Förtidslösen: Ja
Borgen: Ja
Säkerhet: Nej


Läs mer och ansök!

Fedelta företagsinformation

Juridiskt namn: Fedelta Finance AB
Adress: Sandwalls Plats 14 4tr
Postnummer & ort: 503 35 Borås

Organisationsnummer: 556945-5701

Etableringsår: 2013Frågor och svar


Vem kan ansöka om företagslån hos Fedelta?


Fedeltavänder sig till företag i hela Sverige oavsett bolagsform. Det finns företagslån för enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Oavsett storleken på företaget eller om det är nystartat eller etablerat så går det att söka företagslån. Fedelta arbetar med alla branscher med den uttalade målsättningen att hjälpa duktiga entreprenörer och företagare i deras verksamhet.

Kan man förtidslösa företagslånet?


Ja. Fedeltas företagslån är flexibla och eftersom företagetss förutsättningar kan ändras. Vill du återbetala lånet i förtid kan du göra det och betalar då inte för återstående tid utan bara för varje påbörjad månad.

Vilka krav är kopplade till ett företagslån


Varje enskild ansökan behandlas individuellt. Fedelta verkar för sunda lån och det viktigaste kriteriet är företagets återbetalningsförmåga. I vissa fall avslås ansökningar, till exempel på grund av att det sökande bolaget eller dess företrädare har betalningsanmärkningar eller höga skulder. Enstaka betalningsanmärkningar behöver dock inte vara ett hinder för beviljad kredit, utan ambitionen är att alltid se till helheten.

Vad är räntan för Fedeltas företagslån?


Fedeltas företagslån är räntefria och i stället betalas en fast månadsavgift varje månad. Utöver denna tillkommer inga dolda avgifter. Månadsavgiften sätts individuellt utifrån kreditbedömningen. Man kan när som helst återbetala lånet och betalar då givetvis ingenting för återstående tid utan endast för påbörjade månader.

Hur snabbt kan man få företagslånet till bankkontot


Vid godkänd låneansökan är ambitionen att betala ut lånet inom en arbetsdag. Bankernas överföringstider och helgdagar kan påverka utbetalningstiden.