Marginalen Bank

Marginalen Bank har cirka 300 anställda i Sverige och har ungefär 300 000 kunder. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn, omfattas av insättningsgarantin och är ISO-certifierade. Marginalen Bank ägs av Marginalen AB.

Bankens rötter går tillbaka till 1979 och har sedan Marginalen bildades i början på 90-talet växt av egen kraft. I samband med att Marginalen förvärvade Citibanks svenska konsumentbank 2010 bildades Marginalen Bank.


Läs mer och ansök!

Företagsfinansiering


Företagslån


Företagslånet
För investeringar eller expansion. Företagslån på upp till fem miljoner.

Kreatörslånet
Sveriges första lån speciellt framtaget för de kulturella och kreativa näringarna. Företagslån på upp till en miljon.

Lilla företagslånet med EU-stöd
Med Lilla Företagslånet kan du låna upp till 250.000 kr med ränta från 4.15 %. Lånet har en garanti från Europeiska Investeringsfonden (EIF) som gör villkoren förmånligare för dig. Din borgen är endast 20 %.

Uppstartslånet med EU-stöd
Ska du starta eget företag? Marginalen Bank kan erbjuda dig ett företagslån i samarbete med NyföretagarCentrum, där personlig rådgivning och stöd via Europeiska investeringsfonden (EIF) hjälper dig att komma igång.
Du kan låna upp till 250.000 kr.

Factoring


Factoring innebär att du som företag säljer eller belånar dina fakturor till Marginalen Bank. När du säljer fakturan får du ut pengar inom 24 timmar som direkt kan användas där de behövs som bäst, i din verksamhet.

Fördelar med Factoring med Marginalen Bank:

- Ökad likviditet och minskad kreditrisk.
- Spar tid och pengar med mindre administrativt arbete.
- Du slipper agera "bank".
- Med större likviditet kan ditt företag växa.
- Du frigör kapital som kan användas där det gör mest nytta.
- Snabbare kundinbetalningar minskar tiden som dina kundfordringar står obetalda.

Leasing


Leasing är en form av långtidshyra där Marginalen Bank äger det leasade objektet och du nyttjar det.

- Du kan fokusera på din kärnverksamhet.
- Möjlighet att finansiera upp till 100 % av investeringen.
- Du slipper binda kapital och kreditutrymme.
- Leasingtiden anpassas till utrustningens ekonomiska livslängd.
- Lättare att budgetera eftersom du känner till leasingavgiften i förväg.

Hos Marginalen Bank kan du leasa maskiner och utrustning från 75 000kr upp till 5 000 000 och lägga både förhöjd första hyra och ett restvärde.

Finansiera ditt franchise


Arginalen Bank har avtal med mer än 60 olika butikskedjor och kan hjälpa dig att komma igång med dina franschiseinvesteringar.

KomparLendo företagslån

Marginalen Bank erbjuder


Belopp: 100 000 - 5 000 000
Löptid: 24 - 60
Utbetalningstid: 1 vecka
Förtidslösen: Ja
Borgen: 1
Säkerhet: Ja


Läs mer och ansök!

Marginalen Bank företagsinformation

Juridiskt namn: Marginalen
Adress: Adolf Fredriks Kyrkogatan 8
Postnummer & ort: 111 37 Stockholm

Organisationsnummer: 516406-0807

Etableringsår: 2010

Övriga företagstjänster


Inkasso


Inkasso Sverige
Marginalen har över 40 års erfarenhet av inkasso i Sverige.

Inkasso Utland
Marginalen har nätverket, kunnandet och engagemanget som krävs för att du ska få betalt av dina internationella kunder.

Fakturaadministration
Marginalens effektiva rutiner för fakturering och system för kundreskontran spara dig tid. Det lönar sig för ditt företag.

Sälja fordringar
Har du förfallna eller avskrivna fordringar du inte längre räknar med att få betalt för? Sälj dem till Marginalen!

Juridiska tjänster
För att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet behöver vi alla tillgång till juridiskt stöd ibland.

Redovisning & Lön


Marginalen har en heltäckande service för löpande redovisning, bokslut, deklaration, årsredovisning och löner.

Betallösning för e-handel


Hygglig är en av få betallösningar där du som e-handlare slipper bindningstid på ditt avtal. Marginalen vill att du ska växa med vår tjänst och därför har deinga uppstarts- eller månadsavgifter. Du betalar endast en transaktionsavgift. Hygglig Checkout är för dig som är mån om din relation med dina kunder och vill erbjuda dem en enkel köpupplevelse.