Lendo företagslån

Gröna lån finansierar miljösanering för ny stadsdel i Trollhättan

Gröna lån finansierar miljösanering för ny stadsdel i Trollhättan

2019-12-23 11:00:00
Trollhättans Stad blir en av de första kommunerna i Sverige att erhålla grön finansiering för ett miljösaneringsprojekt. När ett tidigare industriområde vid Göta Älv omvandlas till den nya stadsdelen Vårvik finansieras de förberedande marksaneringsarbetena med Gröna lån från Kommuninvest och bidrag från Naturskyddsverket.

I det område som tidigare utgjorde Stridsbergs industriområde i Trollhättan, finns en stor del av stadens industriella arv. Här har det tillverkats filar, sågblad och hyveljärn med stål från Martinverket, en historisk industribyggnad som kommer bli den nya stadsdelen Vårviks flaggskepp. Martinverket ska sätta prägeln på hela området är det tänkt. När allt är klart år 2030-2032 har 1 600 till 1 800 lägenheter byggts, tilsammans med verksamhetslokaler, förskola och annan kommunal service.

Men först ska det sju hektar stora området saneras och de tungmetaller, kolväten och olja som över tid förorenat marken forslas bort och sorteras. Ca 170 000 ton förorenade massor ska hanteras. Dessutom behöver strandkanten mot Göta Älv förstärkas, eftersom den ökade risken för erosion skulle kunna orsaka betydande miljöskador.

Inledande marksanering och skredriskhantering finansieras med 123 mnkr i Gröna lån från Kommuninvest. Trollhättans Stad har också fått statlig medfinansiering om 52 mnkr från Naturskyddsverket.

Malin Nyberg, stadsutvecklare i Trollhättan betonar vikten av hållbarhetsarbetet i stadsutvecklingen.

- Planen för en hållbar stadsdel har varit en prioriterad fråga redan tidigt i processen. Vi är medvetna om vilket ansvar vi måste ta för att bygga för framtiden och för kommande generationer.

Hållbarhetsprogrammet för Vårvik tar sikte dels på bättre möjligheter för de boende att välja en hållbar livsstil dels på stor variation på bostäder för olika målgrupper. Klimatsmarta byggnader med låg miljö- och klimatbelastning är också ett grundkrav. Cykelvägar och kollektivtrafik ska göra det enkelt att miljösmart transportera sig till och från stadsdelen, och områdets nya invånare ska ha tillgång till elbils- eller gasbilspooler.

- I Vårvik skapas en stadsdel där omkring 4 000 människor kommer bo, med förskola och äldreboende runt husknuten, säger Malin Nyberg. En ny bro över älven binder samman staden och Trollhättans vackra vattennära miljöer optimeras och gör platsen tillgänglig för alla.

Totalt har Trollhättans Stad beviljats 1,6 miljarder kronor i Gröna lån för elva olika projekt, se tabell nedan. Det gör Trollhättan till en av Sveriges största gröna kommunala låntagare.
Investeringen avser Ansökt belopp Låntagare Projekt kategori
Energieffektivisering 5 140 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnad av skola/förskola 43 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybgygnation av kontorsfastighet 55 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av lägenheter 59 000 000 AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag Gröna byggnader
Nybyggnation av grundskola 551 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av förskola 33 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av förskola 38 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av kontorsfastighet 255 000 000 Kraftstaden fastigheter Trollhättan AB Gröna byggnader
Nybyggnation av flerbostadshus 443 000 000 AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag Gröna byggnader
Nybyggnation av förskola 38 800 000 AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag Gröna byggnader
Vårvik sanering 123 000 000 Trollhättan exploatering AB Miljöåtgärder

Totalt 1 643 940 000Creddo lanserar en smart digital plattform för jämförelser av finansiering

Creddo lanserar en smart digital plattform för jämförelser av finansiering

2020-07-01 10:00:00 2020 har hittills varit ett mycket speciellt år och vi är många som följer coronakrisens utveckling i detalj. Företagare har med största sannolikhet drabbats hårdast av utbrottet - och då speciellt småföretag och startups. Extra utmanande har det ...
Läs hela nyheten.

Euro Finans lanserar snabba företagslån

Euro Finans lanserar snabba företagslån

2020-12-02 09:00:00 Sedan 1989 har Euro Finans försett företag i Sverige med likviditet och skydd mot kreditförluster genom fakturaköp och inkasso. Företagets vision är att förenkla företagarnas vardag. Nu breddar finansbolaget sin verksamhet och kommer i fortsättningen...
Läs hela nyheten.

Annonser
Göta EnergiLightläsk.seKomparHeadset