Lendo företagslån

Nytt samarbete förbättrar finansieringsmöjligheterna för småföretag

Nytt samarbete förbättrar finansieringsmöjligheterna för småföretag

2019-09-12 16:42:15
Marginalen Bank och Småföretagarnas Riksförbund gör nu gemensam sak för att stärka finansieringsmöjligheterna för landets småföretagare. Genom ett nytt samarbete erbjuds nu Småföretagarnas medlemmar fördelaktiga lånevillkor med bland annat kraftigt sänkta borgensåtaganden som förbättrar den personliga risken för låntagarna.

Genom en garanti från EIF (Europeiska investeringsfonden) behöver Småföretagarnas medlemmar gå i borgen för endast 20 procent av lånets värde, som maximalt får uppgå till 250 000 kr. Resterande säkerhet garanterar EIF. Marginalen Bank blev som första och enda svenska bank beviljade garantin i december 2018.

Flertalet studier från intresseorganisationer[1] och forskning[2] visar på svårigheter för mindre företag att få lånefinansiering.

– Våra småföretagare kämpar för att få tillgång till finansiering med rimliga räntor och krav på säkerheter. Tack vare partnerskapet med Marginalen Bank kommer vi att kunna erbjuda våra medlemmar fördelaktiga lånevillkor som ger bättre förutsättningar för dem att växa och skapa fler arbetstillfällen, säger Småföretagarnas ordförande Peter Thörn.

Marginalen Bank lanserade i januari i år med stöd av EIF-garantin EaSI det Lilla företagslånet, som riktar sig till mindre företag i uppstarts- och tillväxtfas med max nio anställda. Lånen kan maximalt uppgå till 250 000 kr. Tack vare garantin behöver småföretagaren gå i borgen för endast 20 procent, mot normala 100 procent för lån utanför garantin. Dessutom ges en ränterabatt om minst 0,3 procent.

– Småföretagarnas Riksförbund har medlemmar som passar perfekt in den målgrupp som EIF vill hjälpa genom vårt nya lånerbjudande. Samarbetet gör att vi kan erbjuda ännu fler småföretagare finansiering till bra villkor. Vi ser samarbetet med Småföretagarna som en ytterligare pusselbit i vårt långsiktiga arbete med mindre företags tillväxt och utveckling, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Medlemmarna i Småföretagarnas Riksförbund kommer att kunna ta del av erbjudandet under det fjärde kvartalet 2019.


Regeringen ökar Almi Invests investeringskraft för att minska krisen i små innovativa bolag

Regeringen ökar Almi Invests investeringskraft för att minska krisen i små innovativa bolag

2020-05-20 10:00:00 Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår regeringen ett tillskott på 400 miljoner kronor till Almi Invest. Tillskottet syftar till att överbrygga krisen i små innovativa bolag och undvika att strukturkapital och immateriella ...
Läs hela nyheten.

Zmarta lanserar jämförelsetjänst för företagslån

Zmarta lanserar jämförelsetjänst för företagslån

2019-12-17 12:36:41 Den privatekonomiska tjänsten Zmarta breddar sitt utbud och lanserar en jämförelsetjänst för företagslån. Med den nya tjänsten får företagare möjlighet att jämföra finansieringsalternativ för sin verksamhet utan långa handläggningstider. Lanseringen ...
Läs hela nyheten.

Annonser
Göta EnergiHeadsetLightläsk.seKompar