Nytt samarbete förbättrar finansieringsmöjligheterna för småföretag

Nytt samarbete förbättrar finansieringsmöjligheterna för småföretag

2019-09-12 16:42:15
Marginalen Bank och Småföretagarnas Riksförbund gör nu gemensam sak för att stärka finansieringsmöjligheterna för landets småföretagare. Genom ett nytt samarbete erbjuds nu Småföretagarnas medlemmar fördelaktiga lånevillkor med bland annat kraftigt sänkta borgensåtaganden som förbättrar den personliga risken för låntagarna.

Genom en garanti från EIF (Europeiska investeringsfonden) behöver Småföretagarnas medlemmar gå i borgen för endast 20 procent av lånets värde, som maximalt får uppgå till 250 000 kr. Resterande säkerhet garanterar EIF. Marginalen Bank blev som första och enda svenska bank beviljade garantin i december 2018.

Flertalet studier från intresseorganisationer[1] och forskning[2] visar på svårigheter för mindre företag att få lånefinansiering.

– Våra småföretagare kämpar för att få tillgång till finansiering med rimliga räntor och krav på säkerheter. Tack vare partnerskapet med Marginalen Bank kommer vi att kunna erbjuda våra medlemmar fördelaktiga lånevillkor som ger bättre förutsättningar för dem att växa och skapa fler arbetstillfällen, säger Småföretagarnas ordförande Peter Thörn.

Marginalen Bank lanserade i januari i år med stöd av EIF-garantin EaSI det Lilla företagslånet, som riktar sig till mindre företag i uppstarts- och tillväxtfas med max nio anställda. Lånen kan maximalt uppgå till 250 000 kr. Tack vare garantin behöver småföretagaren gå i borgen för endast 20 procent, mot normala 100 procent för lån utanför garantin. Dessutom ges en ränterabatt om minst 0,3 procent.

– Småföretagarnas Riksförbund har medlemmar som passar perfekt in den målgrupp som EIF vill hjälpa genom vårt nya lånerbjudande. Samarbetet gör att vi kan erbjuda ännu fler småföretagare finansiering till bra villkor. Vi ser samarbetet med Småföretagarna som en ytterligare pusselbit i vårt långsiktiga arbete med mindre företags tillväxt och utveckling, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Medlemmarna i Småföretagarnas Riksförbund kommer att kunna ta del av erbjudandet under det fjärde kvartalet 2019.


Ny statistik: Andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat drastiskt senaste två veckorna

Ny statistik: Andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat drastiskt senaste två veckorna

2020-03-23 10:00:00 En färsk undersökning från Lendo visar att andelen småföretag som ansökt om lån till likviditet drastiskt har ökat de senaste två veckorna. Nästan varannan anger nu att de vill låna till likviditetsfinansiering. Statistiken visar även att behovet är ...
Läs hela nyheten.

Efterfrågan på likviditetslån ökade i mars, nu har läget stabiliserats något

Efterfrågan på likviditetslån ökade i mars, nu har läget stabiliserats något

2020-07-01 11:00:00 Efter en lång och tuff Corona-vår är läget fortfarande allvarligt för Sveriges småföretagare när det nu nalkas sommarsemester. Helhetsbilden av de ekonomiska effekterna är svår att bedöma men det går att dra flera lärdomar från hur våren utspelade si...
Läs hela nyheten.

Annonser
KomparLightläsk.seHeadsetGöta Energi