Lendo företagslån

Räntekostnader väntar företagare om man missar fyllnadsinbetalningen

Räntekostnader väntar företagare om man missar fyllnadsinbetalningen

2020-01-30 09:00:00
Som egenföretagare är det viktigt att hålla reda på Skatteverkets alladatum för inbetalningar. Missar man att göra inbetalningar i tid riskerar man onödiga räntekostnader. Just nu är det många som gör årsbokslut. Har du underskott på skattekontot ska du göra en så kallad fyllnadsinbetalning för att undvika räntekostnader. Lendos produktchef för Företagslån Amir Omed uppmanar företag till att betala in skatten i tid om man har möjlighet, samt förklarar vad inbetalningen innebär.

När ett företags räkenskapsår är slut gör man ett bokslut. Då är det även dags att räkna ut hur mycket skatt ett företag faktiskt ska betala in till Skatteverket. Besked om slutgiltig skatt får du av Skatteverket och beskedet tar hänsyn till din beräkning enligt deklarationen, men även till den preliminära skatt du redovisat och betalat löpande under året.

- Det är viktigt att hålla koll på om det beräknade skattebeloppet är högre än summan av den preliminära skatten (debiterad preliminärskatt) du löpande betalat in under året. Om så är fallet ska du redan nu betala in mellanskillnaden på ditt skattekonto, menar Amir Omed, produktchef för Företagslån.

Gör fyllnadsinbetalningen i tid för att undvika räntekostnader

När du är klar med skatteberäkningen för räkenskapsåret kan det alltså hända att den beräknade skatteskulden är större än vad du betalat in löpande under året. Skatteverket tar därefter ut en ränta på skulden, om pengarna inte finns på skattekontot i tid.

- För att slippa betala ränta är det viktigt att skulden, alltså mellanskillnaden mellan beräknad skatt och debiterad preliminärskatt, finns inbetald på skattekontot - detta kallas att göra en fyllnadsinbetalning, eller extra inbetalning, menar Amir Omed på Lendo.

Varför 12 februari?

-Om mellanskillnaden (skulden) är på mer än 30 000 kr är datumet 12 februari viktigt, då ska du göra en fyllnadsinbetalning. Avvaktar du att betala drar du på dig onödiga räntekostnader som du helst vill undvika, menar Amir Omed.

Om det beräknade underskottet på skattekontot är 30 000 kronor eller lägre ska hela beloppet vara inbetalt senast den 5 maj för att ingen ränta ska tillkomma. Datumen gäller för enskilda näringsidkare och juridiska personer som har ett räkenskapsår som slutar den 31 december.

Miljöskatt och förmånsbeskattning vid inköp av fordon eller maskiner kan också innebära stora skatteutgifter under året

Det är vanligt att företagare ansöker om lån till ny utrustning, maskiner och nya inventarier. 22 % av lånen som förmedlas via Lendo går till ny utrustning. I en undersökning från Lendo via Novus anger 17 % av småföretagare att det är ganska eller mycket sannolikt att de tar ett företagslån för att köpa nya inventarier. Vid inköp av nya fordon, maskiner och inventarier kan miljöskatt eller förmånsbeskattning bli stora utgifter skattemässigt vilket är bra att vara förberedd på. Det är alltid bäst att betala skatteskulder i tid och ur sparad kassa. Ibland kommer besked om skatt vid en tidpunkt när kassan gapar tom, då kan ett företagslån vara till hjälp. Genom jämförelsetjänster som Lendo kan du undersöka vilket lån som passar dig bäst.


Regeringen ökar Almi Invests investeringskraft för att minska krisen i små innovativa bolag

Regeringen ökar Almi Invests investeringskraft för att minska krisen i små innovativa bolag

2020-05-20 10:00:00 Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår regeringen ett tillskott på 400 miljoner kronor till Almi Invest. Tillskottet syftar till att överbrygga krisen i små innovativa bolag och undvika att strukturkapital och immateriella ...
Läs hela nyheten.

Euro Finans lanserar snabba företagslån

Euro Finans lanserar snabba företagslån

2020-12-02 09:00:00 Sedan 1989 har Euro Finans försett företag i Sverige med likviditet och skydd mot kreditförluster genom fakturaköp och inkasso. Företagets vision är att förenkla företagarnas vardag. Nu breddar finansbolaget sin verksamhet och kommer i fortsättningen...
Läs hela nyheten.

Annonser
KomparGöta EnergiLightläsk.seHeadset