Små aktiebolag krävs på personlig borgen för att få låna

Små aktiebolag krävs på personlig borgen för att få låna

2019-12-17 10:38:47
En ny undersökning från Lendo visar att 98 procent av mindre aktiebolag behöver en personlig borgensman för att få ett lån då detta krävs från långivarna. Statistiken visar även att var femte lånar till kassaflöde samt att flest lån tas i branscherna bygg, bemanning och restaurang.

– Att många mindre företag upplever att det är svårt att låna kapital för att utveckla sin verksamhet måste vi uppmärksamma mer i debatten. När vi vet hur viktiga små och medelstora företag är för att skapa nya jobb är det här en utmaning även för arbetsmarknaden och hela samhället, säger Amir Omed, Produktägare Företagslån.

Jämförelsesajten Lendo har sammanställt statistik från första till det tredje kvartalet 2019 över de företagare som har ansökt, beviljats och accepterat ett företagslån via dem. Den visar att 98 procent av aktiebolagen hade minst en registrerad borgensman som säkerhet för lånet. I en tidigare undersökning från Företagarna ansåg 56 procent av deras medlemmar att kravet på en personlig borgensman var ett hinder.

Nästan varannan lånar till tillväxt och investeringar, men hela 21 procent lånar till sitt kassaflöde. Företagslån för små företag ges till flest företag inom bygg, bemanning eller restaurang. Det finns ett tydligt samband mellan en högre omsättning och ett högre lånebelopp där större lån används till expansion och mindre till inköp av varulager.

– Allt fler företagare vill göra jämförelser när det är dags att låna men upplever ofta att kreditprocessen är krånglig. Vi behöver utveckla effektivare metoder som väger in fler aspekter än krav på en personlig borgensman. Annars kommer Sverige inte fullt ut kunna dra nytta av den kraft som finns bland nya företagare, säger Amir Omed.

Statistiken visar att 78 procent är män och 22 procent kvinnor av de som tecknar företagslån via Lendo. Snittlånet är 270 000 per företag. Skillnader i möjlighet att låna mellan företag i storstäder eller på landsbygd skiljer sig inte i större utsträckning.


Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige under Coronakrisen

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige under Coronakrisen

2020-03-20 09:00:00 Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag, efter en överenskommelse, ytterligare åtgärder för att mildra COVID-19 (Coronaviruset) utbrottets effekter på svenska jobb och företag. En rad åtgärder som ska underlätta för svenska före...
Läs hela nyheten.

Zmarta lanserar jämförelsetjänst för företagslån

Zmarta lanserar jämförelsetjänst för företagslån

2019-12-17 12:36:41 Den privatekonomiska tjänsten Zmarta breddar sitt utbud och lanserar en jämförelsetjänst för företagslån. Med den nya tjänsten får företagare möjlighet att jämföra finansieringsalternativ för sin verksamhet utan långa handläggningstider. Lanseringen ...
Läs hela nyheten.

Annonser
HeadsetGöta EnergiLightläsk.seKompar