Ny statistik: Andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat drastiskt senaste två veckorna

Ny statistik: Andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat drastiskt senaste två veckorna

2020-03-23 10:00:00
En färsk undersökning från Lendo visar att andelen småföretag som ansökt om lån till likviditet drastiskt har ökat de senaste två veckorna. Nästan varannan anger nu att de vill låna till likviditetsfinansiering. Statistiken visar även att behovet är utbrett inom alla branscher.

– Corona-krisen har försatt många småföretagare med liten eller ingen buffert i en svår situation. Vi ser tydligt i vår statistik att deras behov av att ta lån för att stärka sin likviditet ökar. Det är ett tecken på att de ser den närmaste framtiden som osäker, säger Carl Brynielsson, VD för Lendo Sverige

Lånejämförelsetjänsten Lendo har i en färsk undersökning kartlagt det syfte småföretagare har angivit under de senaste två veckorna när de ansöker om företagslån. Nu anger nästan varannan att de vill låna till likviditetsfinansiering jämfört med var femte under 2019.

– Vi ser samtidigt att en allt mindre andel småföretag anger att de behöver låna till sådant de behöver för tillväxt, som till exempel renoveringar, expansion och köpa in till sitt varulager, menar Carl Brynielsson.

Lånesyfte, andelVecka 10Vecka 11Vecka 12
Likviditetsfinansiering19%27%46%
Expansionsrelaterade syften57%48%31%
Övrigt24%25%22%
100%100%100%


Kartläggningen visar även att behovet att låna till likviditet inte går att härleda till någon specifik bransch utan är nu utbrett inom alla branscher. Vecka 12 ökade även andelen enskilda firmor som ansökte om lån från 25 % (för två veckor sedan) till 33 %. Enskilda firmor är ofta enmansföretag och har generellt lägre omsättning än aktiebolag. Företagare med aktiebolag står för majoriteten av låneansökningarna men att fler enskilda firmor än vanligt söker lån kan vara en indikation på att behovet av lån har ökat hos de minsta företagen de senaste veckorna.

lendo jämför lånestatistik
Diagrammet ovan visar hur stor andel av företagslåneansökningarna via Lendo som gjorts av en företagare som driver en enskild firma, de senaste veckorna.

Lendo kommer nu följa utvecklingen på veckobasis och löpande presentera siffror som ger en tydlig indikation på hur konjunkturen för småföretag förändras i spåren efter utbrottet av Covid-19.


Trustly och Collector Bank i samarbete

Trustly och Collector Bank i samarbete

2019-05-23 13:10:00 rustly inleder ett nytt samarbete med digitala nisch-banken Collector. Genom att lägga till Trustlys snabba och säkra direktbanksbetalningar i Collectors kassa, “Collector Checkout”, kan man erbjuda en sömlös och smidig betalmetod för kunderna till f...
Läs hela nyheten.

Creddo lanserar en smart digital plattform för jämförelser av finansiering

Creddo lanserar en smart digital plattform för jämförelser av finansiering

2020-07-01 10:00:00 2020 har hittills varit ett mycket speciellt år och vi är många som följer coronakrisens utveckling i detalj. Företagare har med största sannolikhet drabbats hårdast av utbrottet - och då speciellt småföretag och startups. Extra utmanande har det ...
Läs hela nyheten.

Annonser
Göta EnergiHeadsetLightläsk.seKompar