Regeringen ökar Almi Invests investeringskraft för att minska krisen i små innovativa bolag

Regeringen ökar Almi Invests investeringskraft för att minska krisen i små innovativa bolag

2020-05-20 10:00:00
Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna föreslår regeringen ett tillskott på 400 miljoner kronor till Almi Invest. Tillskottet syftar till att överbrygga krisen i små innovativa bolag och undvika att strukturkapital och immateriella värden i bland annat life science-sektorn går till spillo.

Start-ups och scale-ups verkar ofta på en global marknad och fungerar som viktiga underleverantörer och innovationspartners till stora delar av svenskt näringsliv. De utgör centrala delar i nuvarande och framförallt framtida värdekedjor för många svenska såväl som internationella storföretag. Sverige har under många år strategiskt investerat stora resurser i form av offentliga forskningsmedel och riskkapital i det som ska utvecklas till nästa generation av globalt konkurrenskraftiga hållbara och innovativa företag.

Almi Invest är idag delägare i cirka 350 tillväxtbolag runt om i Sverige. Det extra tillskottet på 400 miljoner kronor syftar till att göra det möjligt för Almi Invest att kortsiktigt kunna ta ansvar för bolag inom bland annat life science där man redan är delägare och där kapitalbehovet nu ökar på grund av virusutbrottet. Pengarna ska också medge att bolaget kan fortsätta att nyinvestera vilket är viktigt då det finns en risk att privata alternativ för ägarkapital framöver minskar.

Medlen är ett komplement till det tillskott på 3 miljarder kronor som riktas till moderbolaget Almi Företagspartners utlåningsverksamhet. Sammantaget utgör satsningarna ett kraftfullt stöd till en snabbt växande grupp av företag med stort innovationsinnehåll som har möjlighet att utgöra en viktig del av Sveriges framtida näringsliv.


Han ska leda Lendo framåt som ny VD för Sverige

Han ska leda Lendo framåt som ny VD för Sverige

2019-12-19 16:32:23 Carl Brynielsson blir ny Country Manager och VD för marknadsledande Lendo som ska leda företaget framåt mot nya framgångar på den svenska marknaden. Carl sitter med i ledningsgruppen för Lendo och ansvarar idag för all marknadsföring och varumärket ....
Läs hela nyheten.

Efterfrågan på likviditetslån ökade i mars, nu har läget stabiliserats något

Efterfrågan på likviditetslån ökade i mars, nu har läget stabiliserats något

2020-07-01 11:00:00 Efter en lång och tuff Corona-vår är läget fortfarande allvarligt för Sveriges småföretagare när det nu nalkas sommarsemester. Helhetsbilden av de ekonomiska effekterna är svår att bedöma men det går att dra flera lärdomar från hur våren utspelade si...
Läs hela nyheten.

Annonser
Lightläsk.seKomparGöta EnergiHeadset