Lendo företagslån

Småföretagare missar möjligheten till finansiering

Småföretagare missar möjligheten till finansiering

2020-10-05 09:32:30
Företagare med enskild firma hamnar mellan stolarna när de söker företagslån. Kunskapen är generellt låg bland enskilda firmor om möjlighet att ansöka om både privat- och företagslån. Det gör att många inte blir beviljade de företagslån som de har möjlighet till.– Det kan vara fördelaktigt för en person med enskild firma att ansöka om både privat- och företagslån för att öka möjligheten till finansiering, säger Amir Omed, Affärsområdeschef för företag på Lendo.

Långivare som lånar ut till privatpersoner kan ha svårt att bedöma personer med enskilda firmor då de kan anses ha osäker inkomst, och då ofta hänvisas till att istället ansöka om ett företagslån. Företagslångivare i sin tur har svårt att bedöma återbetalningsförmågan hos personer som driver enskilda firmor eftersom bolagsinformationen är mer begränsad än för bolagsformen aktiebolag.

– Baserat på data från oss på Lendo kan vi se att ca 15% av alla som söker ett företagslån även gör en privatlåneansökan inom samma månad. För enskilda firmor är denna siffra ca 25%. En siffra som borde vara mycket högre så att fler får chans att låna samt att villkoren kan bli bättre, säger Amir Omed.

Underlaget visar tydligt att olika bolagsformer bedöms på olika sätt. Detta gäller primärt enskilda firmor som inte är en juridisk person. Har du ett aktiebolag och lånar som privatperson är det separerat från bolaget.

– Under Corona-pandemin, från mars till idag visar vår data att andelen beviljade lån för egenföretagare som gör en privatlåneansökan gått ned med ca 20%. För företagslångivare däremot har beviljandegraden stadigt återgått till normala nivåer sedan en bottennotering i april. Det visar att det är viktigt att söka både privat- och företagslån om man har en enskild firma. Framförallt nu när det är svårt att förutse marknaden, fortsätter Amir Omed.


Räntekostnader väntar företagare om man missar fyllnadsinbetalningen

Räntekostnader väntar företagare om man missar fyllnadsinbetalningen

2020-01-30 09:00:00 Som egenföretagare är det viktigt att hålla reda på Skatteverkets alladatum för inbetalningar. Missar man att göra inbetalningar i tid riskerar man onödiga räntekostnader. Just nu är det många som gör årsbokslut. Har du underskott på skattekontot ska...
Läs hela nyheten.

Små aktiebolag krävs på personlig borgen för att få låna

Små aktiebolag krävs på personlig borgen för att få låna

2019-12-17 10:38:47 En ny undersökning från Lendo visar att 98 procent av mindre aktiebolag behöver en personlig borgensman för att få ett lån då detta krävs från långivarna. Statistiken visar även att var femte lånar till kassaflöde samt att flest lån tas i branschern...
Läs hela nyheten.

Annonser
KomparGöta EnergiHeadsetLightläsk.se