OPR-företagslån

OPR-Finance AB är ett svenskt företag med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansieringsverksamhet. Ägare är OPR-Finance Oy med huvudkontor i Helsingfors som sedan starten 2005 har hjälpt över 300 000 företag och privatpersoner med finansiering i flera europeiska länder. Utöver konsument-kreditlösningar och företagsfinansiering, så tillhandahåller OPR-Finance Oy betalningslösningar för webbutiker samt en innovativ investeringstjänst för privata investerare.


Läs mer och ansök!

Företagslån med fast månadskostnad


Företagslån från OPR har alltid en fast låneavgift som innehåller alla kostnader för ditt lån. På så sätt vet du alltid innan du ansöker vad du kommer behöva betala tillbaka och slipper därmed otrevliga överraskningar. Återbetalningen sker genom lika stora månatliga avbetalningar.

För att vi ska kunna erbjuda dig ett företagslån krävs att ditt företag har god kreditvärdighet och att en privatperson går i borgen för lånet (två personer för lån över 200 000 kronor).
Ansökan gör du enkelt på nätet dygnet runt med hjälp av ditt BankID. Borgensmännen måste ge sin förbindelse innan lånehandläggningen kan påbörjas.

- Låna 30 000-500 000 kronor
- Återbetalningstid 1-18 månader
- Återbetalning genom lika stora månatliga betalningar
- Borgensåtagande för en privatperson om lånesumman är högst 200 000 kronor
- Borgensåtagande för två privatpersoner om lånesumman är över 200 000 kronor
- Transparent och tydlig prissättning: Den fasta låneavgiften innehåller alla kostnader som hör till lånet
- Låneansökan handläggs direkt då ansvariga personer samt borgensmän har bekräftat sin förbindelse
- Om vi har tagit emot låneansökan innan kl. 16:00, ges lånebeslutet alltid samma dag

Behörighetskrav:

- Ett svenskt företag registrerat hos bolagsverket
- Företaget har god kreditvärdighet
- Borgensmän med taxerad inkomst

Göta EnergiLendo företagslån

OPR-företagslån erbjuder


Belopp: 30 000 - 500 000
Löptid: 1 - 12
Utbetalningstid: 24 timmar
Förtidslösen: Nej
Borgen: Ja
Säkerhet: Nej


Läs mer och ansök!

OPR-företagslån företagsinformation

Juridiskt namn: OPR-Finance AB
Adress: Kungsbroplan 1
Postnummer & ort: 112 27 Stockholm

Organisationsnummer: 556707-7044

Etableringsår: 2016

Frågor och svar


Vem kan ansöka om företagslån?
Alla svenska aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan ansöka om lån hos oss.

Kan man söka företagslån för ett nystartat företag?
Ja, vi kan bevilja lån till alla företag oavsett storlek eller ålder.

Kan jag förtidsinlösa mitt företagslån?
Vid förtidslösen får ni en avgiftsreducering. Den nya avgiften räknas för den tiden ni har haft lånet. Dessutom kommer det tillkomma 50% av mellanskillnaden på avgiften för den tiden ni har haft lånet jämfört med avgiften på den ursprungliga kontrakterade återbetalningstid. Med andra ord blir avgiften mindre vid förtidsbetalning, dock inte densamma som i de fallen man har valt en kortare återbetalningstid från första början.

Vad har OPR för ränta på företagslånen?
OPR har valt att kalla räntan för avgift och avgiften varierar beroende på belopp och återbetalningstid.

Kan man få ett företagslån om man har betalningsanmärkningar?
Ja, det är möjligt att få ett lån beviljat hos oss även om du har en betalningsanmärkning. Vi kollar på en rad olika faktorer när vi handlägger ditt lån och en betalningsanmärkning betyder inte automatiskt nej.

Tar ni kreditupplysning på borgensmannen/männen?
Ja, vi tar en kreditupplysning med Creditsafe. En kreditupplysning från Creditsafe påverkar varken rating, scoring eller framtida kreditomdömen hos andra aktörer.

Vad innebär en personlig borgen?
Då en privatperson går i borgen för lånet genom ett personligt borgensåtagande, svarar han eller hon för skulden som om den vore hans eller hennes egen. Om den ursprungliga gäldenären försummar sin betalningsskyldighet, krävs borgensmännen på hela summan, inklusive utgifter, räntor och inkassokostnader