P2B- peer to business: företagslån från privatpersoner till företag

Skillnad mellan peer to peer och peer to business

I Sverige börjar Peer to Peer-lån bli allt vanligare. Det innebär att privatpersoner lånar ut direkt till andra privatpersoner. Peer to business-lån är samma princip men privatpersonen lånar ut till ett företag istället. Privatpersonen väljer själv vilken risknivå denne är villig att ta och ju högre risk desto högre avkastning.

Hela processen hanteras av låneförmedlare som står under finansinspektionens tillsyn och har samma krav och regler som vanliga långivare. Vi samlar här information så du kan lära dig om peer to business-lån. Läs med intresse!

Hur fungerar ett peer to business-lån?

Ett P2B-företagslån är enkelt för både den som vill låna pengar och den som vill investera pengar då låntagarna sammanförs med investerarna direkt via den digitala plattformen för att utbyta finansiella tjänster. Låntagarna kan då låna till lägre räntor och investerarna kan erhålla högre räntor än om de gjort affärerna genom den traditionella banken.

Själva P2B-ansökan kan skilja sig mellan olika aktörer. I de flesta fall bestämmer mellandhanden vem som får låna pengar men i vissa fall kan man som investerare själv välja vilka företag man vill investera i dess företagslån. I grund ocgh botten är villoren annanr samma som vid ett traditionellt företagslån och amorteringar och ränteinbetalningarna sker till mellanhanden som sedan fördelar ut återbetalningar och avkastning till sina investerare.

Varför välja ett peer to business-lån?

Det kan finnas flera orsaker till att ett företag inte får ett företagslån hos en bank. För dålig kreditvärdighet, den privata ekonomin matchar ej eller att banken ej tror på företagsidén. I vissa fall kan också räntorna vara lägre ifall man normalt lånar upp till väldigt höga räntor. Observera att P2B-förmedlare står under finansinspektionens tillsyn och följer de regler och lagar som finns runt utlåning av kapital.

I dessa fall kan peer-to-business vara en bra lösning. Det är i dessa fall som peer-to-business kan vara en bra lösning. P2B-förmedlaren kontrollerar företagets finansiella status för att bedöma om det är rimligt med att ge ett lån och till vilken ränta. Därefter presenteras detta för de privata långivarna och de kan utifrån låneförmedlarens riskanalys och räntesättning själva bestämma ifall de vill investera sina pengar i form av ett lån till företaget.

När lånet är beviljat skrivs ett skuldebrev mellan företaget och de privata långivarna. Allt administration sköts av låneförmedlaren och man har aldrig direkt kontakt med långivarna. När lånet är beviljat så skiljer det sig inte mot ett vanligt banklån i hantering och betalning.

P2B-lån för företag

Låna hos Toborrow

Toborrow startade de redan 2014 med att länka investerare med företag med behov av kapital och är en av pionjärerna inom peer to business-lån. Genom en smart plattform kan man erbjuda företagslån till bra räntor och agerar som en mellanhand till privatpersoner som vill investera sina pengar i företagslån. Toborrow låna endast ut till aktiebolag med en av branchens bästa räntor, från 4%. Besök Toborrow och ansök om lån (eller investera)
P2B-lån hos Toborrow

Investera i P2B/ P2B

Man kan både som privatperson och företagare investera i privatlån och företagslån. Avkastningen är bra och ju högre risk destor högre avkastning. Tänk på att investeringar innebär alltid en risk. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Brocc är en aktör som förmedlar lån till privatpersoner. Hos Brocc kan privatpersoner och företag låna ut pengar direkt till andra svenska, kreditvärdiga privatpersoner, utan dyra mellanhänder. Brocc tar hand om all administration och den som investerar får möjlighet till en stabil och hög avkastning på sina sparpengar. De har en förväntad avkastning på 4-8% och betalar ut avkastningen varje månad. Klicka här för att läsa mer om Brocc
 

KONTAKTA OSS