Profina AB

Profinas affärsidé är att erbjuda finansiella och juridiska tjänster genom ett helhetskoncept inom finansiell administration. Att nyttja hela eller delar av helhetskonceptet ger deras kunder reducerade kostnader, förbättrat kassaflöde och ökad lönsamhet. Profina AB är sedan 1983, ett av Sveriges ledande factoring- och inkassoföretag och en samarbetspartner att lita på. Med personlig service, bred kompetens och lång erfarenhet, hjälper profina dig få betalt oavsett om du har en eller flera fakturor obetalda.


Läs mer och ansök!

Företagsfinansiering med Profina


Factoring/ fakturabelåning


Att sälja eller belåna sina fakturor är ett sätt att snabbt få in kontanta medel till företaget. Jämn likviditet är viktigt för alla företag. Det ger dig fördelar vid investeringar och inköp. Ni får upp till 90% utbetalt direkt vi fakturatillfället och resterande när er kund har betalat.
Factoring minimerar även din administration. När du säljer eller belånar dina fakturor bevakar Profina dem, skapar påminnelser och om så behövs lägger vidare för inkassohantering. Allt undersamma tak.
Vid factoring hanterar Profina alla dina fakturor och du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Det går dock enligt överenskommelse att undanta vissa fakturor från hantering.
Ni har full insyn och kontroll över er kundreskontra tack var Profinas Finance Web. Ni få tillgång till kundreskontrainformation, fakturaarkiv (vid filöverföring eller webbregistrering) samt rapportarkiv med avräkningar och rapporter etc.

Reskontraservice/ fakturaservice


Genom Profinas reskontra- och fakturahantering underlättar ni tillväxt genom att fasta kostnader blir rörliga och följer fakturavolymen.
Verksamheten blir mindre personberoende, arbetet stannar inte upp eller fördröjs vid sjukdom, semestrar, oplanerad personalomsättning, arbetstoppar eller verksamhetstillväxt.
Dessutom minimerar ni era kostnader för egen systemutveckling. Ni minimerar också era egna mottagningsavgifter då vi tar denna kostnaden. Profina tillhandahåller ett system som ger er möjlighet att på ett effektivt sätt få kostnadstäckning för administrationen genom tillämpning av dagliga påminnelse och kravrutiner via vår inkasso och juridik avdelning.
Till reskontraservice kan ni koppla på factoring eller fakturaköp.

Fakturaköp


Ni säljer hela fakturans värde till Profina och få utbetalt fakturabeloppet (minus avgifter) 24-48 timmar efter fakturatillfället. Ni väljer själv vilka fakturor ni önskar sälja.

Påminnelser och krav


Profina skickar en (1) betalningspåminnelse för obetalda fakturor tio (10) dagar efter förfallodagen, eller enligt ert önskemål. Ni kommer överens med er handläggare om vilken tidsintervall ni vill ha. De fakturor som förblir obetalda efter betalningspåminnelse lämnas efter Ert godkännande vidare till Inkasso för vidare hantering. Möjlighet finns även till automatisk överföring.

Mikrolån för nystartade företag


Profina erbjuder företagslån eller Mikrolån tillhandahålls när så behövs, tex vid större inköp eller förskott för importer. Förberedelsetiden är ca 3-5 dagar. Sedvanlig kreditbedömning.

Göta EnergiLendo företagslån

Profina AB erbjuder


Belopp: 10 000 - 500 000
Löptid: 1 - 24
Utbetalningstid: 48 timmar
Förtidslösen: Ja
Borgen: Ja
Säkerhet: Nej


Läs mer och ansök!

Profina AB företagsinformation

Juridiskt namn: Profina AB
Adress: Rökerigatan 19
Postnummer & ort: 121 62 Johanneshov

Organisationsnummer: 556615-7334

Etableringsår: 1983

Inkassoservice


Påminnelseservice

Inkasso

Hyresinkasso

Elinkasso

Kreditupplysningar

Efterbevakning

Köp av fordringar

Affärsjuridik

Integration med affärssystem


Profina har en komplett integration med bland annat Fortnox och Visma där de med automatik hämtar fakturorna och skickar dem till kunden. Alla inbetalningar bokförs automatiskt och andra tjänster som påminnelser och inkasso sker också med automatik. För gym och träningscenter finns BRP Systems vilket är speciellt utvecklat för stora och små anläggningar samt kommuner och kedjor inom fritids- och träningsindustrin. Inbyggt i BRP systems finns en valbar koppling med Profina för att hantera påminnelser och inkassokrav.

Saknas uppkoppling mot ert affärssystem kan Profina erbjuda en uppladdningsservice där man enkelt exporterar en fil med fakturainformation från affärssystemet. Profina mappar denna fil och skapar fakturor som hanteras enligt överenskommelse.