SEB

SEB hjälper ditt företag att investera och växa genom flera olika typer av företagslån och finansieringslösningar. Med en förståelse att behoven och förutsättningarna ser olika ut. Därför är deras kvalificerade företagsrådgivare experter på att hitta rätt typ av företagsfinansiering eller lån för företag utifrån just dina behov. SEB erbjuder allt ifrån företagsleasing eller företagslån för en ny maskin till factoring eller kontokredit för snabb tillgång till likviditet.


Läs mer och ansök!

Företagslån utan övre gräns


SEB hjälper till med företagsfinansiering till alla typer av företag. Det finns ingen övre gräns utan företagets mål, affärsplan och resultat påverkar bedömningen om hur mycket man kan låna. SEB kan strukturera flödet genom oliak typer av företagsfinansiering som företagslån, factoring, checkkredit och är öppna för olika lösningar.

Kompar

Enkla firman finansiering


Enkla firman finansiering vänder sig till företaget som behöver extra pengar och som redan använder Enkla firman. Det går att ansöka om 10 000–300 000 kronor och besked ges oftast inom 24 timmar på vardagar. När företagslånet är beviljat går man tillsammans med SEB igenom ditt företags behov.

Pengarna man ansöker om går att få via företagslån, kontokredit eller SEB:s Betalkort företag med köpgräns. Det går också välja en kombination av alla tre.

Kontokredit


Om företaget behöver extra rörelsefinansiering kan man koppla en kontokredit till företagskontot. Kontokredit är ett bekvämt sätt att täcka tillfälliga utgifter – planerade som oplanerade – och jämna ut toppar och dalar i företagets likviditet. Kontokrediten löper med rörlig ränta.

Kontokrediten ger en större handlingsfrihet då den är kopplad till företagets kassaflöde. Det är en enkel kreditform för att finansiera korta tillgångar, exempelvis varulager och kundfordringar. Man betalar endast ränta på den del av krediten som utnyttjas, utöver den årliga kreditavgiften.

När man ansöker om kontokredit inom Enkla firman finansiering får du rabatt på både uppläggningsavgift och kreditavgift.

SEB Betalkort företag med köpgräns (SEB:s Corporate Limit)


SEB Betalkort företag med köpgräns är ett kreditkort framtaget för det mindre företaget. Kortet har en köpgräns på 50 000 kronor och fungerar på över 25 miljoner inköpsställen över hela världen. Man kan samla alla inköp på en faktura för att få ökad kontroll över företagets betalningar, och man har räntefri kredit i upp till 45 dagar.

När man ansöker om kortet inom Enkla firman finansiering betalar man ingenting för årsavgiften.

Lån


Ett företagslån är bästa lösningen för företaget som enkelt vill få tillgång till extra likviditet. Amorteringstiden är högst 5 år. Företags är bra om företaget vill eller behöver göra större investeringar till exempel en ny maskin eller renovera en lokal. Lånet löper med rörlig ränta.

När lånet ingår i Enkla firman finansiering får man rabatt på uppläggningsavgiften.

Företagslån på över 300 000 kr

Är företaget i behov av ett större företagslån går det bra att kontakta SEB för en genomgång av företagets möjligheter och förutsättningar.
Lendo företagslån

SEB erbjuder

Uppgifterna avser enkla lånet.
Belopp: 10 000 - 300 000
Löptid: 1 - 60
Utbetalningstid: Okänt
Förtidslösen: Ja
Borgen: Ja
Säkerhet: Kan förekomma


Läs mer och ansök!

SEB företagsinformation

Juridiskt namn: SEB
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
Postnummer & ort: 106 40 Stockholm

Organisationsnummer: 502032-9081

Etableringsår: 1971

Företagsfinansiering


Företagslån kan vara en lösning för att förbättra företagets likviditet men det finn flera olika typer av företagsfinansiering som kan fungera bättre, var för sig eller som en kombination.

Företagslån


Företagslån går att söka oavsett om man driver ett aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag eller enskild firma.

Factoring (fakturafinansiering)


Fakturafinansiering (factoring) är ett sätt för företaget att snabbt frigöra kapital ur kundfordringar och förbättra likviditeten.

Checkkredit (kontokredit)


Med en checkkredit får man en snabb tillgång till likviditet när det behövs. Krediten finansierar korta tillgångar som exempelvis varulager och kundfordringar och kan användas för att täcka löpande skiftningar i likviditeten. Man betalar ränta för det man utnyttjar och betalar en årlig avgift för nyttjanderätten.

Företagsleasing och avbetalning för företag


Finansiera företagsbil eller andra objekt genom leasing eller avbetalning. Vid leasing hyr du av SEB och kostnaden är avdragsgill. Väljer man avbetalning fungerar utrustningen som säkerhet och företaget står som ägare och gör egna avskrivningar.

Låna pengar till fastighet


Fastighetslån passar bra om ett företag eller en bostadsrättsförening ska köpa en ny fastighet, renovera eller bygga om en befintlig fastighet. Man kan låna till kommersiella fastigheter, hyresfastigheter, villor, fritidshus, bostadsrätter och lantbruksenheter.