Swedbank

Med omkring 7,3 miljoner privatkunder och omkring 618 000 företagskunder är Swedbanken en ledande bank. Swed bank erbjuder allt ifrån smidiga digitala lösningar för vardagsekonomin till mer omfattande finansiell rådgivning. Swedbank kan erbjuda företagslån, Factoring, leasing och mycket mer.


Läs mer och ansök!

Vad kan Swedbank hjälpa till med?


Avbetalning


Avbetalning kan användas vid finansiering av de flesta typer av objekt istället för ett företagslån, såsom maskiner och fordon. Det ger dig möjlighet till ett högt säkerhetsutnyttjande. Objektet ägs av ditt företag, men fungerar som Swedbanks säkerhet för avbetalningsaffären. Du behöver därmed inte lämna företagsinteckningar.

Bilfinansiering


Billeasing
Billeasing är en förmånlig finansieringsform för dig som behöver en eller flera bilar till företaget. Vi erbjuder billeasing för enstaka bilar eller ramavtal för er som har behov av minst fem bilar.

Ramavtal billeasing
Ett enkelt och smidigt finansieringsalternativ för företag med behov av att leasa minst fem bilar.

Avbetalning
En finansieringsform med ägande- och avskrivningsrätt.

AutoPlan: Vagnparksfinansiering
Finansiering, administration och försäljning för dig med behov av 20 bilar och uppåt.

Billån
Finansiering med Billån är ett alternativ till billeasing för dig som är Privatkund.

TradingSolutions: försäljning av leasingbilar
Låt TradingSolutions sköta försäljningen av din leasingbil snabbt och smidigt.

Kompar

Swedbank Corporate Finance


Swedbank Corporate Finance är en del av affärsområdet Stora företag & Institutioner och en av de största investmentbankerna i Sverige, Norge, Finland och Baltikum.

Swedbank Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning till ägare, styrelser och företagsledningar inom:
Företagsförvärv & avyttring (M&A)
Börsintroduktioner
Kapitalanskaffning
Övriga ägarrelaterade frågor

Fastighetsfinansiering


Fastighetsfinansiering - saker Swedbank kan hjälpa er med:

- Lån till jordbruk
- Byggnadskredit
- Räntesäkring
- Lån i Swedbank Hypotek

Factoring/ Fakturabelåning


Fakturabelåning, eller factoring, innebär att du säljer eller belånar dina fakturor till Swedbank. Du får snabbt loss dina pengar som annars skulle ha varit bundna i kundfakturor samtidigt som banken hanterar din kundreskontra. Det är både enkelt och kostnadseffektivt!

Investeringslån


Företaget kan behöva finansiera allt från köp eller om- och tillbyggnad av fastigheter, till inköp av varor, maskiner och inventarier. Investeringslån är en flexibel finansieringsform som kan användas till alla typer av företag.

Kontokredit företag


En rörelsekredit för företaget kan vara en extra trygghet och säkerhet så att ni alltid kan betala företagets fakturor och ha likvida medel om inflödet är ojämnt.

Leasing


Leasing är ett alternativ till avbetalning och kan användas vid finansiering av alla objekt med ett värde på andrahandsmarknaden, såsom maskiner och fordon. Finansieringen kan göras till fulla värdet.

Lendo företagslån

Swedbank erbjuder


Belopp: 50 000 - 250 000
Löptid: 12 - 120
Utbetalningstid: Varierar
Förtidslösen: Ja
Borgen: Ja
Säkerhet: Nej


Läs mer och ansök!

Swedbank företagsinformation

Juridiskt namn: Swedbank AB
Adress:
Postnummer & ort:

Organisationsnummer:

Etableringsår:

Lånesyndikering


Lånesyndikering innebär att flera banker gemensamt lämnar ett lån till ett företag. Risken fördelas mellan bankerna i förhållande till hur stor andel varje bank bidrar med. Villkoren för alla deltagande banker är lika. Ingen av de deltagande bankerna kommer i ett bättre förmånsrättsligt läge än någon annan.

Maskinfinansiering


Använd Swedbanks tjänster för avbetalning eller investeringslån.

Projektfinansiering


Långfristig finansiering av fristående projekt som kräver stora kapitalinvesteringar kan vara avgörande för att ett projekt ska komma till stånd.

- Finansieringar av stora, kapitalintensiva investeringar inom stora projekt
- Fördelning av projektets risker på bäst lämpade part
- Återbetalning baserad på kassaflöde genererad av investeringen inom projektets löptid

Rederifinansiering


Rederifinansiering är finansiering av industriell rederiverksamhet i Sverige och internationellt. Verksamheten bedrivs från Stockholm, Göteborg och Oslo.

Ränteriskhantering


Med ränteriskhantering kan du skydda företaget mot ökade kostnader för företagets krediter eller sänkta intäkter från placeringar vid en förändring på räntemarknaden.

Swedbank hjälper ditt företag att identifiera och hantera sin ränterisk, även när lånet finns i en annan bank. Det finns flera sätt:

Matcha räntebindningen med derivat
Matcha räntebindningen för tillgångar respektive skulder genom användning av FRA, optioner, ränteswapar, ränteterminer, swaptioner, räntegolv och räntetak.

Räntesäkring
I tron att räntan ska stiga kan lån räntesäkras genom att räntan binds till dagens räntenivåer även om lånet inte ska betalas ut eller omsättas förrän om ett år eller tidigare.

Förtidsomsättning
Företaget kan också tjäna på att förtidsomsätta ett befintligt lån med hög ränta för att komma åt en lägre ränta, trots den extra kostnad i form av ränteskillnadsersättning som uppstår.

Exportfinansiering


Med exportfinansiering erbjuds utländska köpare av kapitalprodukter en långfristig finansiering, medan betalning av varan sker direkt vid leverans. Finansieringsmöjligheten omfattar även icke OECD-länder och kan vara en konkurrensfördel för exportföretag.

Solceller företag - finansiering


ler och fler investerar i solceller till sitt företag. Oavsett om anledningen är av miljöskäl, för att sänka sina elkostnader eller stärka företagets hållbarhetsprofil vill vi Swedbanl vara med och diskutera möjliga lösningar för investeringen.