Uppland Kredit

Uppland Kredit är registrerade som Finansiellt Institut hos Finansinspektionen och arbetar med finansiering av mindre och medelstora företag. Detta genom att erbjuda företagslån till små-och medelstora bolag. Det är förvånande hur många bra och väl fungerande företag som inte kan få lån hos banken. Och även när de får banklån så är det inte ovanligt att banken tar räntor och avgifter som motsvarar över 15%. Det är inte konstigt att många småföretagare har det svårt i Sverige. Målet hos Uppland Kredit är att göra det hela enklare för småföretagare, allt ifrån ansökan om företagslån, utbetalning och till slut återbetalningen. Uppland Kredit är en del i ett familjeföretag med långtradition av entreprenörskap och egenföretagande. De har goda erfarenheter i företagarens vardag och de utmaningar som man brottas med i produktion, tjänsteförsäljning och vid större projekt.


Läs mer och ansök!

Snabbt digitalt företagslån


- Ingen uppläggningsavgift
- Fri återbetalning
- Inga dolda avgifter
- Ingen bindningstid

Finansiering av din verksamhet
Ibland kan det löna sig att låna istället för att ta ur den egna kassan för att rusta upp lokaler, reparationer eller för att göra kapitalinvesteringar.

Uppland Kredit hjälper ditt företag att växa
Med företagslån kan du enkelt växa! Oavsett om du behöver pengar för att köpa in ny utrustning eller bara få mer likvida medel, finns kan Uppland Kredit Hjälpa dig.

Enkla grundkrav för din ansökan om företagslån
Ett företagslån för dig som har ett svenskt aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma. För godkänd ansökan krävs endast borgen. Uppland Kredit kräver inte någon säkerhet i företaget för att få låna pengarGöta EnergiLendo företagslån

Uppland Kredit erbjuder


Belopp: 25 000 - 500 000
Löptid: 3 - 36
Utbetalningstid: 24-48 timmar
Förtidslösen: 1
Borgen: Ja
Säkerhet: Nej


Läs mer och ansök!

Uppland Kredit företagsinformation

Juridiskt namn: Uppland Kredit AB
Adress: Skeppargatan 8, 5tr
Postnummer & ort: 114 52 Stockholm

Organisationsnummer: 559011-1893

Etableringsår: 2015

Lånesyndikering


Lånesyndikering innebär att flera banker gemensamt lämnar ett lån till ett företag. Risken fördelas mellan bankerna i förhållande till hur stor andel varje bank bidrar med. Villkoren för alla deltagande banker är lika. Ingen av de deltagande bankerna kommer i ett bättre förmånsrättsligt läge än någon annan.

Maskinfinansiering


Använd Swedbanks tjänster för avbetalning eller investeringslån.

Projektfinansiering


Långfristig finansiering av fristående projekt som kräver stora kapitalinvesteringar kan vara avgörande för att ett projekt ska komma till stånd.

- Finansieringar av stora, kapitalintensiva investeringar inom stora projekt
- Fördelning av projektets risker på bäst lämpade part
- Återbetalning baserad på kassaflöde genererad av investeringen inom projektets löptid

Rederifinansiering


Rederifinansiering är finansiering av industriell rederiverksamhet i Sverige och internationellt. Verksamheten bedrivs från Stockholm, Göteborg och Oslo.

Ränteriskhantering


Med ränteriskhantering kan du skydda företaget mot ökade kostnader för företagets krediter eller sänkta intäkter från placeringar vid en förändring på räntemarknaden.

Swedbank hjälper ditt företag att identifiera och hantera sin ränterisk, även när lånet finns i en annan bank. Det finns flera sätt:

Matcha räntebindningen med derivat
Matcha räntebindningen för tillgångar respektive skulder genom användning av FRA, optioner, ränteswapar, ränteterminer, swaptioner, räntegolv och räntetak.

Räntesäkring
I tron att räntan ska stiga kan lån räntesäkras genom att räntan binds till dagens räntenivåer även om lånet inte ska betalas ut eller omsättas förrän om ett år eller tidigare.

Förtidsomsättning
Företaget kan också tjäna på att förtidsomsätta ett befintligt lån med hög ränta för att komma åt en lägre ränta, trots den extra kostnad i form av ränteskillnadsersättning som uppstår.

Exportfinansiering


Med exportfinansiering erbjuds utländska köpare av kapitalprodukter en långfristig finansiering, medan betalning av varan sker direkt vid leverans. Finansieringsmöjligheten omfattar även icke OECD-länder och kan vara en konkurrensfördel för exportföretag.

Solceller företag - finansiering


ler och fler investerar i solceller till sitt företag. Oavsett om anledningen är av miljöskäl, för att sänka sina elkostnader eller stärka företagets hållbarhetsprofil vill vi Swedbanl vara med och diskutera möjliga lösningar för investeringen.

Frågor och svar


Vad är grundkraven för att söka ett företagslån?
• Företaget måste vara ett registrerat svenskt aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma
• För godkänd ansökan krävs minst en borgensman
• Betalningsanmärkningar kan förekomma men vi godkänner inte företag med skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
Kan man få ett lån till ett företag med betalningsanmärkningar?
Ja, det kan gå bra. Uppland Kredit gör en individuell bedömning av varje företag som ansöker om företagslån och en anmärkning behöver inte innebära ett avslag.
Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?
När ni skickat in er ansökan kommer den hanteras i den turordning den kom in. Uppland Kredit kommer därefter göra en kreditbedömning av ert företag. När företaget är godkännt behöver de få följande från er innan de kan skicka ut ett avtal:
– Veta vem som är verklig huvudman för företag
– Komplett kundkännedom för verklig huvudman
– Bankgiro som tillhör företaget eller en kontoverifikation

Därefter skickas ett avtal som signeras med Mobilt BankID och efter det betalas pengarna ut.